Kontakt: 076-171 82 24 / 070-235 32 94 | teater.moped@bredband.net
  • Håpas du trifs bra i fengelset

Välkommen till Teater Moped!

Teater Moped är en grupp som består av professionella skådespelare och dramatiker med syfte att spela barn och ungdomsteater och ibland även för vuxna.

Läs mer