Kontakt: 076-171 82 24 / 070-235 32 94 | teater.moped@bredband.net

Om Teater Moped

Teater Moped är en grupp professionella skådespelare och dramatiker med syfte att spela barn och ungdomsteater.  

Teater Moped har ett genomtänkt genusperspektiv och strävar efter hög konstnärlig kvalitet. Gruppens medlemmar har främst erfarenhet från arbete på instittutionsteatrar och fria grupper. Teater Moped vill genomlysa pjäsmaterial ifåga om olika aspekter och vill också framställa en mångfacetterad bild av unga människor. Vi arbetar aktivt med att hitta material som har ett brett spektra och utmanar normer. Teater Moped har sitt huvudsäte i Stockholm och turnérar i hela landet.

Nanny

Nanny Nilsson

Konstnärlig ledare/ Skådespelare

Teaterhögskolan i Malmö 1997-2001. Har arbetat tre år på Dramaten i föreställningar på stora scen och på barn och ungdomsscenen. Har även arbetat på flera andra av landets teatrar såsom Bohusläns teater, Malmö Dramatiska teater och Teater Västmanland. Nanny är en av dom som driver Teater Moped och har bl.a. medverkat i "Tusen mil", "Ropa på Tinkerbell" och "Flickan, råttan och guldäpplet". 2012-2015 spelade hon monologen  "Håpas du trifs bra i fengelset" bl.a. på Teater Brunnsgatan Fyra, Stockholms stadsteater/Fri scen och på turnè i Sverige.

 

Peter Parkrud

Konstnärlig ledare/ Regissör

Teaterhögskolan i Malmö 1988-91. Har som skådespelare arbetat två år på Uppsala Stadsteater och fyra år på Göteborgs stadsteater. Bl.a. även på Riksteatern, Unga Riks, Västmanlands länsteater m.fl. och på några fria grupper som Teater Trixter. Har även jobbat för film och TV. Peter är en av dem som driver Teater Moped. Han har regisserat Teater Mopeds uppsättningar " Tusen mil", "Ropa på Tinkerbell" , "Flickan, råttan och guldäpplet". 2012-2015 spelades "Håpas du trifs bra i fengelset" som han också regisserade.

 

 

Teater Moped har sedan starten arbetat med olika producenter.

Göran Thorell

Skådespelare

Gick ut Teaterhögskolan i Stockholm 1981 och har sedan dess arbetat som frilansande skådespelare runt om i landet. Norbottensteatern, Örebro länsteater och Uppsala stadsteater för att nämna några. Huvudsakligen har han varit verksam i Stockholm bl.a. på Stadsteatern, Boulevardteatern och Pistolteatern. Göran har även arbetat en hel del för film och TV. T.ex. "Bull" i "Pelle svanslös" och "Tore" i dramaserien "Om Stig Petrés hemlighet". Medverkade hösten 2010 i Teater Mopeds uppsättning av "Ropa på Tinkerbell" och sommaren 2011 och 2012 i "Flickan, råttan och guldäpplet".